Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy

RODO - Obowiązek informacyjny

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY

– reprezentowana przez Dyrektora Sebastiana Węgrzynowskiego

ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

tel. 693 822 442, e-mail: biblioteka.trzebnica@wp.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Izabela Żmuda

tel. 696 063 927

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

b) art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej

c) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu wycofania zgody

5. Posiada Pan/Pani:

a) prawo dostępu do treści danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych osobowych

c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo-warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne.

RODO - Obowiązek informacyjny - Dotyczy Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą w ul. St. Worcella, 25-27 50-448 Wrocław, tel.: 71 377 28 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">l.trudzik@dbp.wroc.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej możliwy jest pod nr telefonu 71 377 28 14 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">i.chruszcz@dbp.wroc.pl.

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu:
• udostępniania zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
• w celach statystycznych
• przesyłania na podany adres e-mail oferty edukacyjnej Biblioteki,
• przesyłania na podany adres e-mail newslettera Biblioteki


4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie:
• Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
• Sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.
• Firma AlephPolska- serwisant zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph.
• Firma windykacyjna (w razie konieczności)


5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.


6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zapisu do Biblioteki.


9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ustalenia limitów wypożyczeń i terminów zwrotu.

NASZA PLACÓWKA

ul. Nowa 1

55-100 Trzebnica

e-mail: biblioteka.trzebnica@wp.pl

tel. 693 822 442

GODZINY UDOSTĘPNIANIA 

Poniedziałek  10.00 - 17.00
Wtorek 09.00 - 17.00
Środa 10.00 - 17.00
Czwartek 09.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 15.00

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.