Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy

AKTUALNOŚCI, strona 5:

83. rocznica napaści sowietów na Polskę - Dzień Sybiraka

Utworzono dnia 17.09.2022

Szanowni Państwo,

zbrodnicza zmowa dwóch tyranów – Hitlera i Stalina – przypieczętowana podpisami Wiaczesława Mołotowa i Joachima von Ribbentropa w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. otwierała de facto III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu drogę do wspólnej, zbrojnej napaści na Polskę. Szesnaście dni po napaści armii niemieckiej – 17 września 1939 r. – Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, rozpoczynając tym samym trwającą prawie dwa lata okrutną okupację wschodnich terenów Rzeczypospolitej.

Dziś przypada 83. rocznica tego wydarzenia.

W dn. 27 września 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka (M.P. 2013 poz. 815)

Źródło informacji

 

czytaj dalej na temat: 83. rocznica napaści sowietów na Polskę - Dzień Sybiraka

Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych

Utworzono dnia 07.09.2022

Szanowni Państwo,

nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów:

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1594);

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1593);

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2022 poz. 1610);

- zmiana prawa oświatowego - przepisy określające standardy zatrudniania specjalistów w szkołach, w przedszkolach i szkołach (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych),

Informacja dotycząca zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769) (standaryzacja zawodu pedagoga specjalnego).

czytaj dalej na temat: Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych

23 sierpnia - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Utworzono dnia 23.08.2022

Szanowni Państwo,

23 sierpnia – w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop–Mołotow – obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Został on ustanowiony 23 września 2008 r.przez Parlament Europejski, aby upamiętnić ofiary XX-wiecznych reżimów totalitarnych i autorytarnych, czcić ich pamięć w godny i bezstronny sposób. Ten dzień, znany również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki, pierwszy raz był obchodzony w 2011 r. w Polsce. Pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podpisano Deklarację Warszawską, której sygnatariusze zwrócili uwagę na konieczność podtrzymywania wśród Europejczyków pamięci o zbrodniczych konsekwencjach działań reżimów totalitarnych. Wezwali też Unię Europejską do wspierania, badania i gromadzenia dokumentacji związanej ze zbrodniami popełnionymi przez te reżimy.

Źródło informacji

czytaj dalej na temat: 23 sierpnia - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Święto Wojska Polskiego - 102. rocznica Bitwy Warszawskiej

Utworzono dnia 15.08.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974) dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego.

Upamiętniono w ten sposób Bitwę Warszawską, zwaną też Cudem nad Wisłą, stoczoną w w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta została uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.

Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski - zdaniem niektórych historyków Tadeusz Rozwadowski. Decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego, oskrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

Źródło informacji

czytaj dalej na temat: Święto Wojska Polskiego - 102. rocznica Bitwy Warszawskiej

1 sierpnia. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Utworzono dnia 01.08.2022

Szanowni Państwo,

1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”, na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” rozpoczęło się powstanie warszawskie. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Dziś obchodzimy 78. rocznicę tego historycznego wydarzenia.

Źródło informacji

czytaj dalej na temat: 1 sierpnia. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

24. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta

Utworzono dnia 28.07.2022

Szanowni Państwo,

28 lipca 2022 r. przypada 24. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.

Krzysztof Kosiński Warianty biografii Zbigniewa Herberta (1924–1998)

 

czytaj dalej na temat: 24. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta

210. rocznica urodzin Józefa ignacego Kraszewskiego

Utworzono dnia 28.07.2022

Szanowni Państwo,

Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 lipca 1812 r. w Warszawie. Jak sam wspominał, miejsce urodzenia zapowiadało życie pełne podróży i przeprowadzek, bo była to gospoda dla podróżnych na rogu ulic Kopernika i Krakowskie Przedmieście, obok dzisiejszego Pałacu Staszica. Tam zatrzymała się matka przyszłego pisarza, która w Warszawie szukała schronienia podczas przetaczającej się przez kraj wojny rosyjsko-napoleońskiej.

Źródło Informacji

Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń

czytaj dalej na temat: 210. rocznica urodzin Józefa ignacego Kraszewskiego

39. rocznica zniesienia stanu wojennego

Utworzono dnia 22.07.2022

Szanowni Państwo,

dn. 20 lipca 1983 r. Rada Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podjęła uchwałę w sprawie zniesienia stanu wojennego (Dz.U.1983.39.178). Pierwszy paragraf cytowanego aktu został ustalony w brzmieniu: „Znosi się z dniem 22 lipca 1983 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 r.”. Dodać należy, że z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały, tj. z dniem 20 lipca 1983 r., utraciły moc uchwały Rady Państwa z dn. 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155 i z 1982 r. Nr 42, poz. 276) oraz z dn. 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 42, poz. 275).

czytaj dalej na temat: 39. rocznica zniesienia stanu wojennego

612. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Utworzono dnia 15.07.2022

Szanowni Państwo,

15 lipca 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie pod Grunwaldem stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

Autor: ppłk Ryszard Najczuk

czytaj dalej na temat: 612. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli z 4 lipca 2022 r.

Utworzono dnia 14.07.2022

Szanowni Państwo,

MEiN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Projekt to odpowiedź na planowane zmiany w Karcie Nauczyciela, wśród których najważniejszą ma być reforma ścieżki awansu zawodowego.

Autorka:  Marta Wysocka

czytaj dalej na temat: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli z 4 lipca 2022 r.

NASZA PLACÓWKA

ul. Nowa 1

55-100 Trzebnica

e-mail: biblioteka.trzebnica@wp.pl

tel. 693 822 442

GODZINY UDOSTĘPNIANIA 

Poniedziałek  10.00 - 17.00
Wtorek 09.00 - 17.00
Środa 10.00 - 17.00
Czwartek 09.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 15.00

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 71

W tym miesiącu: 224

W poprzednim miesiącu: 289

Wszystkich: 13205